Nastavenie batohu

POSTUP NASTAVENIA BATOHU

POSTUP NASTAVENIA BATOHU

1. Batoh naplňte závažím, najlepšie v podobnej váhe, akú bude mať typická výbava.
2. Uvoľnite nosné popruhy - vrátane bedrového popruhu, ramenných popruhov, hrudného popruhu, vrchných balančných doťahov a bedrových stabilizátorov. Pokiaľ má batoh nastaviteľný chrbtový systém, nastavte ho do vašej správnej polohy.
3. Lowe Alpine používa dva nastaviteľné chrbtové systémy - TFX Torso Fit a Torso Fit Centro.
4. Batoh si nasaďte na chrbát, nastavte si bedrový popruh na boky a dotiahnite. Utiahnite ramenné popruhy tak, aby pohodlne sedeli. Váha batohu sa rozkladá medzi ramenné popruhy a bedrový popruh práve dotiahnutím alebo povolením ramenných popruhov. Ramenné popruhy príliš nedoťahujte, väčšinu váhy by mal niesť bedrový popruh.
5. Vrchné balačné doťahy slúžia k pritiahnutiu/povoleniu ramenných popruhov k/od batohu. Toto nastavenie má veľký vplyv na stabilitu vrchnej časti batohu. Dotiahnutím popruhov pritiahnete vrchnú časť batohu k chrbtu. Doťahy nastavte tak, aby ste sa s batohom na chrbte cítili pohodlne. Počas túry budete pravdepodobne doťahy prestavovať v závislosti od zmien terénu. 

 

1Povolením nosných a balančných popruhov sa batoh odkloní od chrbta a umožní prúdenie vzduchu a ochladenie chrbta. Náklad ale nebude úplne stabilný.

 

2Pritiahnutím nosných a balančných popruhov sa zmenší medzera medzi batohom a chrbtom a batoh sa stane stabilnejším.

 

3Ak pritiahnete balančné popruhy až do tej miery, že sa nosné popruhy nadvihnú, tlak sa presunie na hrudník a uvoľnia sa ramená. Môžu nastať situácie, keď je dobré si túto možnosť zvoliť a zmierniť tak tlak na ramená.

 

4Ak máte kratší chrbát, možno budete potrebovať posunúť sponu uchytenia balančných popruhov smerom dopredu na popruhu, tak aby si balančný popruh zachoval správny uhol. Optimálny sklon je 30 - 45°. Ak cítite efekt pri priťahovaní a povoľovaní balančných popruhov je nastavenie v poriadku, aj keď nie je dodržaný optimálny uhol.

6.U niektorých batohov nájdete na každej strane bedrového popruhu prídavné doťahy bedrového stabilizátora. Ich dotiahnutím sa batoh pritiahne k bedrovej časti chrbta a stabilizuje sa spodná časť batohu. Doťahy nastavte podľa pocitu tak, aby batoh pohodlne sedel. Počas túry budete pravdepodobne doťahy nastavovať v závislosti od terénu. Pri modeloch vybavených TFX technológiou sa môže pevným pritiahnutím doťahov zablokovať funkcia Torso Motion.

7.Úplne nakoniec zapnite a pritiahnite hrudný popruh. Jeho posadenie je väčšinou 5 - 8 cm pod kľúčnou kosťou.

 

 

 

 

Prihlásenie